Finance

Platba sezóna 2021

Výše platby na sezónu 2021 zatím nebyla stanovena.

Platba sezóna 2020

Výše platby na sezónu 2020 nebyla stanovena.

Platba sezóna 2019, 2018, 2017, 2016 a 2015

Výše platby na sezónu 2019, 2018, 2017, 2016 a 2015 byla stanovena na 1,- Kč za m2 výměry pozemku vedeného v katastru nemovitostí.


Je veden transparentní účet u Fio banky.
Název: ZO Českého zahrádkářského svazu Bory Plzeň
Číslo: 2800420176/2010
Na stránkách banky si může každý prohlédnout tento účet. Stačí zadat číslo účtu (2800420176) nebo název vlastníka účtu (ZO Českého zahrádkářského svazu Bory Plzeň).
Společné dispoziční právo (platba z účtu, správa účtu) mají p. Vlna a pí. Charvátová.

Aktualizace: Duben 2021